Trönö öringen

Lokal öringsstam

Sedan hösten 2005 har ett projekt pågått tillsammans med fvf i Norrala och Rengsjö i syfte att börja odla på den lokala öringstam som till synes finns i det gemensamma vattensystemet. Projekt ”Trönööring” startades, fann en lämplig lokal vid den gamla tvättstugan i Kungsgården, Norrala, ett kläckeri och årsyngelhantering för internt bruk installerades och baserad på den lokala öringstam som påvisats i den DNA-undersökning som rapporterades våren 2005.

Öring från Trönöån

Hösten 2007 kramades ”egen rom” från StorÖrtjärn (vilket också = öring från Trönöån enligt DNA-test) inom Rengsjö fvof. Egen rom kläcktes första gången runt månadsskiftet feb/mars 2008 och allt verkade frid o fröjd tills ett haveri i mitten av Maj tog med sig ynglen ut i ån. Själva kläckningen 2009 – 2011 gick också bra men inmatningen av ynglen sen medförde ånyo stora förluster. Totalt under de allra första åren lyckades vi få fram ett mindre antal, knappt några tusentalet fleråriga fiskar. Dock inte helt bortkastat då de nu istället kan användas till att säkra framtida avel.

Från 2012 beslutades att prioritera kläckningen med hjälp av samarbete med Br Olssons fiskodling i Karlslund , Bollnäs. Vi tar nu hem fisken till Trönö först som 1-årigar (ca 15 gram) och odlar dem därifrån i egen anläggning – kar och jorddammar – i ytterligare 1,5 år innan den sätts ut som vuxen fångstfärdig fisk. Numera sker den mesta av kramningen direkt på hemmaplan vid Trönö fvf egna dammanläggningar (ny avelsdamm anlagd 2017). Åren 2016 – 2019 har kramats ca 20 000 romkorn årligen. Vårvintern 1919 tyckte minken och uttern sig hittat ett skafferi, länsade i stort all avelsfisk ! Under sommaren 2019 sattes ett 2 m högt staket runt nya dammen. Av spåren på nysnön att döma kan man avläsa att uttern fortfarande finns där, men glädjande nog nu förpassad längs utsidan av staketet. Fiskstölden har istället nu tagits över av den allt mer och under hösten 2019 dagligen förekommande hägern. Upp till 4 hägrar samtidigt har observerats. De landar fräckt och obehindrat innanför staketet och snappar åt sig fisk från dammkanten. Mindre fiskar sväljes hela och större fiskar tillfogas stora sårskador. Just nu före isläggningen har en sk ”gasolkanon” riggats för att försöka skrämma hägern. Utvärdering pågår.

nydamm

Fin kvalitét!

Sedan 2015 har vi nu planterad ut Trönööring till våra tjärnar. Kvaliten är ypperlig, välmatad och felfri i alla fenor, som de kan bli som bäst från en odlingsdamm (jämfört kassodlad).

DNA-test av Trönö-öringar

Insamling av provfisk utfördes under hösten 2004 i ett samarbete med länsstyrelsen och högskolan i Gävle avseende en genetisk undersökning (DNA) av öringstammarna i Norrala/Trönöån. Hela arbetet rapporterades som 3 exjobb i biologikursen på högskolan. Resultatet visade att gener från Heligeå/Vännå-öringen från fvf dåvarande odlingskasse i Storsjön på intet sätt kunde återfinnas i någon annan öring längs ån, inte ens i lokaler närmast Storsjön. Det betyder också att Heligeöringens förmåga att reproducera sig över huvudtaget, sannolikt var begränsad. Provpunkten i ån närmast Storsjön skiljer också ut sig från övriga så tillvida, att man också där kan säga att det heller inte finns någon inverkan av ex Ljusnanöringen och att denna övre del av vattensystemet har en skyddsvärd lokal öringstam. Man kan med fog påstå att det finns en speciell ”Trönööring” att bevara.

Våren 2006 genomfördes en kompletterande DNA-undersökning på öring från ett bäckbiflöde till Trönöån – från StorÖrtjärn inom Rengsjö fvof. Resultatet påvisar att Trönööringstammen finns även uppe i StorÖrtjärn, vilket är synnnerligen så intressant, inte minst vad gäller det praktiska avelsarbetet inom projektet och i ett samarbete med Rengsjö fvof. Vi kan nu inkludera möjligheterna att använda avelfisk även från biflödet upp mot StorÖrtjärn.

Fiskeregler 2016 Karta Trönö 2016

Trönö Fiskevårdsförening

Ordf: Lars-Gunnar Östlund, telnr: 070-229 11 75
Sekr: Emanuel Bylund telnr: 070-308 05 51
Kassör: Jan-Olov Westlund, telnr: 070-640 04 14
GÄSTBOK: Skriv gärna till oss via vår Facebooksida (Trönö Fiskevårdsförening)

Epost: info@tronofiske.se

Dagkort kan nu även lösas via Swish, nr är: 123 562 46 06
swish-logo-utan-bakgrund-10

När du löser fiskekort ska du känna till våra Fiskeregler.
100:- / person o dag, ädelfiske kat Ö
120:- / person o dag, Högtjärn